Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Materialgrupp

Operationstyp Verktygsprofil
Diameter Djup
Sidingrepp
       
 
---
Kylning: ---
Skärhastighet Vc: ---
Matn mm/min Vf: ---
Varv/min RPM: ---
Tandmatn. fz: ---
Borrmatn mm/varv f: ---
 Artikelnr Verktygsmaterial
  
 

(c) Copyright Wedevåg Tools AB 1996-2011 Svenska English Deutsch