Skip Navigation Links


Ladda ner
Här på nedladdningssidan så hittar du den fristående versionen av WTS. Applikationen har som fördel att den inte kräver att du har tillgång till en internetkoppling för att fungera.

För att kunna köra applikationen så krävs att du har Microsoft .NET Framework 2.0 installerad på din dator. Det är en mjukvara som i normala fall redan är installerad på Windows XP och på Windows Vista maskiner.
Om .NET saknas så kommer installations-programmet att försöka ladda ner den saknade programvaran och installera det i samband med installationen av WTS.

Om detta inte fungerar beroende på hur er systemmiljö ser ut så kontakta systemadministratören och förklara att du behöver Microsoft .NET Framework 2.0 installerad.

Ladda ner - WTS2007.zip